Trầm hương Thịnh Phúc

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cần vay vốn ODA hơn 10.000 tỷ đồng

Để mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cần khoảng 13.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hơn 10.000 tỷ đồng, còn lại hơn 2.700 tỷ đồng từ vốn đối ứng của Chính phủ.