Doanh nghiệp mang công viên thế chấp, ABBank “cầu cứu” chính quyền Khánh Hoà

Theo ABBank, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang đã đem thế chấp các công trình xây dựng thuộc dự án Công viên Phù Đổng làm “tài sản đảm bảo” để vay vốn tại ngân hàng này, và dư nợ đến nay gần 41 tỷ đồng.