Bộ Xây dựng chỉ ra một loạt vấn đề tại dự án 262ha của Crystal Bay tại Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa đưa ra một loạt lưu ý về căn cứ pháp lý, điều kiện chọn nhà đầu tư, hình thức kinh doanh sản phẩm, sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị… đối với dự án lớn này.