Bình Phước thu hồi gần 23.000ha đất

Trong năm 2021 tỉnh Bình Phước sẽ thu hồi gần 23.000ha đất để phục vụ xây dựng các dự án khu công nghiệp, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao…