Loạt dự án tại Thái Bình vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn lên đến 600 triệu USD

Vừa qua, tỉnh Thái Bình đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và tiếp nhận nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình.