Trầm hương Thịnh Phúc

Nha Trang sẽ thu hồi gần 500ha đất

17/05/2023 00:07

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trong năm nay, thành phố Nha Trang sẽ thu hồi gần 500ha đất, hần lớn là đất nông nghiệp.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Nha Trang. 

Trong hơn 25.422ha diện tích tự nhiên, năm 2023, TP Nha Trang được phân bổ 10.285ha đất nông nghiệp, 8.612ha đất phi nông nghiệp và 6.524ha đất chưa sử dụng. 

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm nay, TP Nha Trang sẽ thu hồi hơn 407ha đất nông nghiệp và 78,49ha đất phi nông nghiệp. 

Trong diện tích đất phi nông nghiệp dự kiến thu hồi, có 7,59ha đất ở tại nông thôn (chủ yếu tại xã Phước Đồng và xã Vĩnh Thái) và 18,32ha đất ở tại đô thị (chủ yếu tại P.Ngọc Hiệp, P.Vĩnh Phước, P.Phước Long, P.Vĩnh Nguyên). 

Một dự án bất động sản đang triển khai ở Nha Trang. (Ảnh: Anh Phương)

Về chuyển mục đích sử dụng đất, năm 2023, TP Nha Trang được giao chỉ tiêu chuyển 433,37ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng của 77,2ha trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 1,12ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở. 

Đối với đất chưa sử dụng, TP Nha Trang dự kiến sẽ sử dụng 67,66ha đất nông nghiệp tại P.Vĩnh Nguyên và P.Vĩnh Trường và 465,64ha đất phi nông nghiệp, chủ yếu tại P.Vĩnh Nguyên. 

UBND tỉnh Khánh Hoà giao UBND TP Nha Trang công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nói trên. Đồng thời, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được duyệt.

Theo Anh Phương/VietNam.net

https://vietnamnet.vn/nha-trang-se-thu-hoi-gan-500ha-dat-2143707.html

Bạn đang đọc bài viết "Nha Trang sẽ thu hồi gần 500ha đất" tại chuyên mục Thị trường.