Trầm hương Thịnh Phúc

Tỉnh Quảng Nam ra đời một huyện rộng tới 709 km2

05/09/2023 07:00

Tỉnh ủy Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Tỉnh Quảng Nam ra đời một huyện rộng tới 709 km2

Quảng Nam sắp có một huyện rộng 709 km2. Ảnh: Hà My

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới. 

Đồng thời, đơn vị này đề nghị giữ nguyên huyện Hiệp Đức theo đề xuất của Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngoài ra, tỉnh cũng thống nhất theo phương án đề xuất của Ban Chỉ đạo là sáp nhập 16 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 8 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Cụ thể, sáp nhập xã Sơn Viên và Quế Lộc (Nông Sơn); xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận (Hiệp Đức); xã Duy Thu và Duy Tân (Duy Xuyên); xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, xã Bình Chánh và Bình Phú (Thăng Bình); xã Tiên Cẩm và Tiên Sơn (Tiên Phước); phường Phước Hòa và An Xuân (TP. Tam Kỳ); thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh (Phú Ninh).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được giao thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

Được biết, huyện Quế Sơn có diện tích  251,17 Km2 và dân số lên đến 99.260 người. Huyện Nông Sơn có diện tích 457,92 km2 và dân số là 31.503 người. 

Như vậy sau khi sáp nhập 2 huyện lại với nay, huyện mới của tỉnh Quảng Nam sẽ có diện tích khoản 709 km2 với 130.763 người.

Theo Phước Nguyên/VietNam Finance

https://vietnamfinance.vn/tinh-quang-nam-ra-doi-mot-huyen-rong-toi-709-km2-20180504224288392.htm

Bạn đang đọc bài viết "Tỉnh Quảng Nam ra đời một huyện rộng tới 709 km2" tại chuyên mục Thị trường.