Trầm hương Thịnh Phúc

Chỉ được phép giao dịch bất động sản khi pháp lý đầy đủ?

Hợp đồng góp vốn, giữ chỗ, thỏa thuận đặt cọc… chứa đựng nhiều rủi ro cho khách hàng, nên các chuyên gia đều đề xuất cần có quy định cụ thể trong các luật liên quan về bất động sản.