Trầm hương Thịnh Phúc

Làm gì khi phát hiện đất nhà mình nhưng sổ đỏ lại đứng tên người khác?

Người đang sử dụng diện tích đất đó cần xử lý tùy thuộc vào thái độ hợp tác và thiện chí người đứng tên phần diện tích đất đó, bao gồm thỏa thuận; thương lượng hòa giải; khởi kiện tại tòa án nhân dân.