Tổng Cục thuế chỉ đạo không được 'ngâm' hồ sơ chuyển nhượng bất động sản

Tổng cục Thuế yêu cầu không trả lại hồ sơ, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ bất động sản (BĐS) mà cần thực hiện tính thuế theo đúng quy định. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc áp dụng biện pháp chống thất thu thuế BĐS ở các địa phương đang không đồng nhất, theo kiểu “mạnh ai nấy làm”.