Trầm hương Thịnh Phúc

Vì sao 2 năm qua TP.HCM không có chung cư cũ nào được cải tạo?

TP.HCM chưa có chung cư cũ nào được sửa chữa, dù đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp B, C bằng 500 tỷ đồng từ ngân sách.