Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt từ 10.000 tỷ đồng trái phiếu Tân Hoàng Minh: Mức độ đảm bảo thế nào? Quy mô ở đâu so với Malaysia, Singapore?

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn so với các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, Thái Lan. Năm 2021, các doanh nghiệp bất động sản đã vượt ngân hàng, đứng đầu về giá trị TPDN phát hành, trong khi gần một nửa giá trị TPDN bất động sản là không có tài sản đảm bảo, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.