Đánh thuế tài sản với nhà: 'Định giá theo thị trường chứ không theo giá quy định'

Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng trước khi đánh thuế tài sản với nhà thì nhà đó cần được định giá theo thị trường chứ không phải theo giá quy định của cơ quan nhà nước và chỉ dựa vào giá để đánh thuế chứ không cần dựa vào vị trí hay diện tích nhà.