Chủ tịch LP Group: ‘Mua bất động sản trên nền tảng blockchain không phải là kinh doanh bất động sản’

Luật sư Nguyễn Văn Lộc, chủ tịch LP Group, nhấn mạnh xét về mặt pháp lý, việc mua chung bất động sản trên nền tảng blockchain không phải là kinh doanh bất động sản mà có thể chỉ là đầu...