Đất đai "nằm chờ" xuyên thập kỷ: Quy hoạch không gian mà "bỏ quên quy hoạch thời gian"?

Dù đã có quy định về việc thu hồi những dự án chậm tiến độ nhưng quá trình thực thi còn gặp nhiều khó khăn. Phải chăng, chúng ta chỉ quan tâm đến quy hoạch không gian còn "quy hoạch thời gian" chưa được chú trọng?