'Nếu kiểm soát tín dụng và trái phiếu như hiện nay, bong bóng bất động sản chắc chắn sẽ xảy ra'

Một số chuyên gia lo ngại, nếu tiếp tục siết vốn tín dụng, kiểm soát trái phiếu doanh nghiệp bất động sản như hiện nay sẽ khiến cho nguồn cung càng trở nên thiếu hụt, giá tiếp tục tăng cao. Từ đó bong bóng bất động sản chắc chắn sẽ xảy ra.