Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu, chỉ định thầu còn nhiều bất cập

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga, công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu, chỉ định thầu, định giá, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn nhiều sơ hở, bất cập tạo điều kiện cho các đối tượng thông đồng để trục lợi, gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước.