Trầm hương Thịnh Phúc

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh: ‘70% tài sản đảm bảo trong ngân hàng là bất động sản’

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, cần phải sửa cả Luật Các tổ chức tín dụng, quy định về tài sản thế chấp bởi hiện nay 70% tài sản đảm bảo trong ngân hàng.