Cần làm việc bao nhiêu năm để mua một căn hộ 60m2 tại Hồng Kông, Singapore, Tokyo?

Hồng Kông, Singapore, Tokyo đều là những thành phố được đánh giá có mức giá nhà ở quá cao hoặc đang trên bờ vực bong bóng bất động sản...