Cú bắt tay xây dựng giải pháp toàn diện cho lĩnh vực: Bất động sản - Tài chính - Công nghệ

Nền tảng Proptech TopenLand xây dựng giải pháp toàn diện cho lĩnh vực bất động sản - tài chính - công nghệ hướng tới giá trị người dùng tương lai với sự đồng hành tư vấn chiến lược từ tập đoàn BCG.