Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM đình trệ: Chấm dứt hợp đồng với Tam Đại Kim

Công ty cổ phần thương mại Tam Đại Kim trúng gói thầu 107 tỉ đồng hoàn thiện dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM nhưng cũng khiến dự án đình trệ nhiều năm.