Thêm một công ty bất động sản Trung Quốc đứng trên bờ vực vỡ nợ

Sau khi thua kiện, một trái chủ liên quan đến lô trái phiếu 14,5 triệu USD quá hạn thanh toán, một công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng vỗ nợ.