“Mánh khoé” đầu tư lướt sóng BĐS: Đền cọc nửa tỉ nếu không biết điều này

Thực tế, đầu tư lướt sóng/sang cọc vẫn diễn ra âm thầm trên thị trường BĐS, ở một số khu vực. Hình thức này chủ yếu diễn ra ở các nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm với BĐS.