Trầm hương Thịnh Phúc

Huyện ngoại thành Nam Định bất ngờ hoãn đấu giá hàng chục lô đất

Buổi đấu giá 49 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định bất ngờ tạm hoãn tổ chức.