Giao dự án không qua đấu thầu, dự án nghìn tỷ ở Hưng Yên của Công ty Hòa Phát được kiến nghị đấu thầu chọn lại chủ

Theo TTCP, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân Khu A - Khu đô thị phía Bắc QL5 thuộc Khu đô thị phố Nối của CTCP xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát được chấp thuận chủ đầu tư không thông qua đấu thầu. Do đó, TTCP kiến nghị đấu thầu lựa chọn lại chủ đầu tư dự án và xác định lại tiền sử dụng đất theo quy định.