Dự án C-River View của Cường “đô la” vẫn chưa khắc phục hậu quả

Mặc dù đã hết thời hạn nhưng dự án C-River View của Công ty Cổ phần C-Holdings vẫn chưa chấp hành việc khắc phục sai phạm, trả lại hiện trạng ban đầu