Trầm hương Thịnh Phúc

Ông Chu Hữu Chiến rời ghế Tổng giám đốc CenLand

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HoSE: CRE) vừa bổ nhiệm ông Phạm Đức Hùng vào vị trí Tổng giám đốc thay cho ông Chu Hữu Chiến.