Chuyện lạ có thật: Một miếng đất, môi giới ẵm phí tới 8- 10 lần

Đây không phải là chuyện quá hiếm gặp trên thị trường BĐS, bởi môi giới thường tận dụng các mối quan hệ với các NĐT c để vào mua, rồi lại tiếp tục ra hàng cho NĐT đó. Cứ như thế, có mảnh đất nếu 5-6 lần ra hàng cũng ngần ấy lần môi giới được phí hoa hồng.