Rộ dấu hiệu đầu cơ đất nông nghiệp trên đảo Lý Sơn

Huyện Lý Sơn đã chỉ đạo tạm dừng chuyển nhượng đất nông nghiệp cho người ngoài địa phương. Thế nhưng không ít cá nhân từ các tỉnh, thành khác vẫn được giải quyết thủ tục mua đất nông nghiệp.