Trầm hương Thịnh Phúc

Mỗi năm dư trăm triệu, phải mất 25 năm mới mua được nhà ở TP.HCM

Từ 2017 đến nay giá nhà ở liên tục neo cao, vượt khả năng tài chính của người có thu nhập trung bình. Đặc biệt, từ 2021, căn hộ có giá dưới 25 triệu đồng/m² đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường TP.HCM.