Câu hỏi “nóng”: Có đang diễn ra tình trạng bỏ cọc trên thị trường bất động sản?

Hiện nay, thông tin nhiều nhà đầu tư chấp nhận bỏ cọc đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Về vấn đề này, các chuyên gia bất động sản đưa ra những giải đáp.