Những rào cản của hoạt động M&A bất động sản tại Việt Nam

Chuyên gia Savills nhận định, các thương vụ M&A (sáp nhập và mua lại) tại Việt Nam khá sôi động nhưng có nhiều lý do đã cản trở sự thành công của các thương vụ bất động sản gần đây.