Trầm hương Thịnh Phúc

Khách hàng tố bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Asia Invest lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đơn thư tố cáo của bà Tô Thị Quỳnh Chơn cho biết Công ty Cổ phần Đầu tư Asia Invest không có quyền phân phối các lô đất nhưng vẫn lừa bán đất dự án và thu tiền, một lô...