Các trường hợp kinh doanh bất động sản không thành lập doanh nghiệp

02/03/2022 10:22

Căn cứ theo Điều 5, Nghị định 02/2022/NĐ-CP, kể từ ngày 01/3/2022, pháp luật đã cho phép đến 6 trường hợp được kinh doanh bất động sản mà không phải thành lập doanh nghiệp.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.
cac truong hop kinh doanh bat dong san khong thanh lap doanh nghiep
Ảnh minh họa (nguồn: TL).

Căn cứ theo Điều 5, Nghị định 02/2022/NĐ-CP, kể từ ngày 1/3/2022, các trường hợp kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo đúng quy định pháp luật bao gồm:

Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lưu ý, 6 đối tượng nêu trên không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong trường hợp bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên.

Theo Thảo Phương/Báo Xây Dựng