Trầm hương Thịnh Phúc

Vì sao miền Trung là nơi Nhật Bản lựa chọn rót vốn FDI vào nhiều nhất?

Đến nay, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dự án FDI tại các tỉnh miền Trung. Trong đó, dẫn đầu là Nhật Bản, theo sau là Đài Loan, Singapore.