Lâm Đồng: Cấm chuyển nhượng tại Dự án Lan Anh - Đà Lạt

27/03/2023 11:51

UNBD tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt không được phép chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản trên đất thuê của Nhà nước ở dự án Khu du lịch Lan Anh – Đà Lạt dưới bất kỳ hình thức nào.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.
Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt. Ảnh minh họa
Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt. Ảnh minh họa
 

Cụ thể, ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Văn bản số 1859/UBND – VX2 chỉ đạo về việc hoạt động đầu tư, khai thác kinh doanh tại dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt của Công ty cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt (Công ty Lan Anh Đà Lạt).

Qua đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Lan Anh Đà Lạt phải thực hiện việc đầu tư, khai thác kinh doanh các hạng mục công trình tại dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt theo đúng mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (xây dựng khu du lịch cao cấp, phục vụ tham quan du lịch).

Công ty Lan Anh Đà Lạt không được phép chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản trên đất thuê của Nhà nước tại dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa thực hiện đầu tư hoàn thành dự án và khi chưa được cơ quan nhà nước có thấm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty Lan Anh Đà Lạt thực hiện điều chỉnh nội dung các hợp đồng đã ký kết với các cá nhân theo đúng quy định pháp luật về góp vốn đầu tư (trước ngày 30/3/2023); chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung các hợp đồng đã ký kết với các cá nhân liên quan.

Đồng thời, Công ty Lan Anh Đà Lạt thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước liên quan đến mọi hoạt động khai thác kinh doanh tại dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt.

Ngoài ra, Công ty Lan Anh Đà Lạt khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục liên quan của dự án và đầu tư hoàn thành dự án đúng quy định, đúng tiến độ được gia hạn và cam kết của công ty.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư đối với dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt theo quy định. Trường hợp nhà đầu tư không chấp hành thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định (trước ngày 15/4/2023).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Lan Anh Đà Lạt hoạt động khai thác kinh doanh du lịch tại dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được giao tiếp tục rà soát các hoạt động khai thác kinh doanh tại dự án “Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt”, để đôn đốc thu ngân sách (nếu có) theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm tiến hành rà soát các dự án tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; trường hợp phát hiện các dấu hiệu tự ý ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản trên đất tương tự như dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan này theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công ty Lan Anh Đà Lạt hoàn thành các thủ tục có liên quan và triển khai đầu tư hoàn thiện dự án “Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt” đưa vào khai thác kinh doanh theo đúng quy dịnh của pháp luật, đúng mục tiêu của dự án và tiến độ cam kết.

Theo Đức An/Tạp chí Điện tử Kinh tế Công nghệ

https://vnmedia.vn/kinh-te/dau-tu/202303/lam-dong-cam-chuyen-nhuong-tai-du-an-lan-anh-da-lat-3913b5f/