TTC Land không trả cổ tức năm 2023 và lên kế hoạch đi lùi trong năm 2024

05/04/2024 09:29

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR - sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 23/4 tại TP. HCM.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Trong năm 2024, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thực hiện trong năm 2023.

Được biết, TTC Land có lịch sử lên kế hoạch tham vọng nhưng không hoàn thành kế hoạch. Trong đó, năm 2022 ghi nhận doanh thu đạt 893 tỷ đồng, hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 79 tỷ đồng, hoàn thành 26% so với kế hoạch; và năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 371,2 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng, hoàn thành 68,6% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 16,4 tỷ đồng, giảm 79,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 81,8% so với kế hoạch năm.

Về định hướng kinh doanh trong năm 2024, TTC Land sẽ tập trung công tác bán hàng và nghiên cứu các chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm như TTC Plaza Đà Nẵng, Panomax River Villas, Selavia Phú Quốc …; nghiên cứu và phát triển các hình thức bán hàng đổi mới, phù hợp với thị hiếu của thị trường, mở rộng tiếp cận khách hàng; đối với mảng cho thuê sàn thương mại và quản lý vận hành toà nhà, tiếp tục chăm sóc khách hàng hiện hữu, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao tỷ lệ lấp đầy.

Ngoài ra, định hướng chiến lược tầm nhìn đến năm 2030, TTC Land sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại khu vực thị trường phía Nam.

Về chính sách phân phối cổ tức, trong năm 2023, TTC Land trình cổ đông tiếp tục không trả cổ tức cho cổ đông, lý do tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn.

Được biết, lần gần nhất TTC Land trả cổ tức là năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% và ngoài ra, nếu nhìn rộng ra từ năm 2011 tới nay, chưa năm nào TTC Land trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Như vậy, hai năm liên tiếp TTC Land không trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

TTC Land thay Kế toán trưởng khi kinh doanh lao dốc trong năm 2023

Về nhân sự, ngày 1/4, TTC Land thông báo miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Phương Loan và đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng vào vị trí Kế toán trưởng Công ty thay cho bà Trần Thị Phương Loan.

Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Phương Loan sinh năm 1986, trình độ chuyên môn CPA Việt Nam và được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng tại TTC Land từ ngày 10/9/2022 tới nay. Trong đó, trước khi vào làm tại TTC Land, bà Loan được giới thiệu có hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, cũng như từng là Kế toán trưởng tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh từ năm 2018 - 2022; Phó kế toán trưởng - Kế toán hợp nhất tại CTCP Dịch vụ và Xây dựng Đất Xanh từ năm 2014 đến năm 2018.

Cũng liên quan tới vị trí Kế toán trưởng, trước đó, ngày 10/9/2022, TTC Land thực hiện miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Thanh, đồng thời bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Loan vào vị trí thay thế.

Dòng tiền âm kỷ lục 1.585,97 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 98,37 tỷ đồng, giảm 69,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 5,65 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 89,4 tỷ đồng, tức tăng thêm 95,05 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2023, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 371,2 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 15,19 tỷ đồng, giảm 72,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong năm 2023, TTC Land còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 1.585,97 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 630,96 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 495,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.083,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt vốn kinh doanh.

Được biết, năm 2022, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 630,96 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2008 đến năm 2022, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của TTC Land âm vượt 1.585,97 tỷ đồng. Trong đó, năm 2008 là năm dòng tiền âm lớn nhất từng ghi nhận với giá trị âm 1.179,15 tỷ đồng.

Tăng thêm 1.084,5 tỷ đồng nợ vay khi dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục

Về quy mô tài sản, tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của TTC Land tăng 9,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 939,9 tỷ đồng, lên 10.631,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.663,7 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.569,3 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 902,6 tỷ đồng, chiếm 8,5% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 857,3 tỷ đồng, chiếm 8,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 32% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 887,6 tỷ đồng, lên 3.663,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 588,4 tỷ đồng, lên 3.569,3 tỷ đồng…

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2023, hàng tồn kho tăng chủ yếu liên quan tới hàng hoá bất động sản tăng từ 92,5 tỷ đồng lên 845,6 tỷ đồng. Ngược lại, bất động sản dở dang biến động không đáng kể.

Như vậy, việc tăng tồn kho và các khoản thu ngắn hạn, đây là hai thành phần quan trọng dẫn tới dòng tiền kinh doanh của TTC Land âm kỷ lục trong năm 2023.

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 56,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.084,5 tỷ đồng, lên 2.993,8 tỷ đồng và bằng 58,4% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ ghi nhận 1.909,3 tỷ đồng, bằng 37,7% vốn chủ sở hữu).