Bình Dương: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở là 60m2, trường hợp cá biệt 36m2

24/05/2023 00:38

UBND tỉnh Bình Dương quy định, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh là 60m2, những trường hợp cá biệt có thể được giải quyết 36m2.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND (Quyết định số 12) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. 

Về điều kiện tách thửa, UBND tỉnh Bình Dương chia đất nông nghiệp thành 2 loại, là đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp. 

Đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp, diện tích tối thiểu tách thửa tại các phường là 300m2, các thị trấn 500m2 và tại các xã là 1.000m2. 

Còn với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các phường và các xã thuộc TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một, TP.Tây Uyên và Thị xã Bến Cát lần lượt là 300m2 và 1.000m2.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các thị trấn và các xã thuộc các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo lần lượt là 2.000m2 và 3.000m2.  

Một dự án phân lô bán nền ở Bình Dương. (Ảnh: Anh Phương)

Về điều kiện tách thửa đối với đất ở, UBND tỉnh Bình Dương quy định, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 60m2, tại các thị trấn là 80m2 và tại các xã là 100m2. Quy định này áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh. 

Theo Quyết định số 12, đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu đủ điều kiện. 

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý, đảm bảo chiều rộng và chiều dài tối thiểu 4m với thửa đất tiếp giáp với đường có lộ giới hoặc bề rộng chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19m; đảm bảo chiều rộng và chiều dài tối thiểu 5m với thửa đất tiếp giáp đường có lộ giới hoặc bề rộng chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19m. 

Với những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đất nhưng không đảm bảo quy định về diện tích tối thiểu và các quy định cụ thể về tách thửa, UBND cấp huyện phải lập hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết và mỗi trường hợp chỉ xem xét, giải quyết một lần. 

Các trường hợp tách thửa để thừa kế thì được xem xét giải quyết đối với tất cả thửa đất trên cùng địa bàn cấp huyện. 

Riêng với các trường hợp cá biệt tách thửa tại các khu tái định cư, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại đối với đất ở là 36m2 khi tiếp giáp đường có lộ giới nhỏ hơn 19m, tối thiểu 45m2 khi tiếp giáp đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 19m. 

Diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp tại các thị trấn và các xã thuộc cấp huyện đã tăng lên lần lượt lên 2.000m2 và 3.000m2, còn quy định trước đây chỉ 1.000m2. 

Quyết định số 12 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6. 

Theo Anh Phương/VietNam.net

https://vietnamnet.vn/binh-duong-dien-tich-toi-thieu-tach-thua-dat-o-la-60m2-ca-biet-36m2-2144991.html