Hà Nội sẽ kiểm định xong chung cư cũ vào quý II/2023

Hà Nội dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 và ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng.