Dự án Opal City View chưa khởi công đã nhận đặt cọc dưới hình thức ký phiếu yêu cầu tư vấn 'có thu tiền'?

Nhiều dự án dù chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng chủ đầu tư đã “lách luật” huy động vốn dưới nhiều hình thức như “thỏa thuận góp vốn”, “đặt cọc giữ chỗ”, “đăng ký tư vấn quyền mua”, "yêu cầu tư vấn có thu tiền"… tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng. Tình trạng này đang diễn ra tại dự án Opal City View do Công ty con của Đất Xanh Group làm chủ đầu tư.