Trầm hương Thịnh Phúc

Loay hoay chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh: Cốt nền và bài học tham bát bỏ mâm

“Rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh sau nhiều năm “càng chống càng ngập” cuối cùng cũng đã tìm ra căn nguyên. Điều bất ngờ là nguyên nhân lại từ sự “tham bát bỏ mâm” của doanh nghiệp và… chính quyền thành phố.