Nhiều sàn giao dịch BĐS không còn tiền trả lương nhân viên

Hiện hơn 80% sàn giao dịch bất động sản không có doanh thu hoặc doanh thu rất thấp. Đáng chú ý, 28% số sàn đã không còn quỹ lương để trả cho người lao động.