Ngân hàng 'soán ngôi' bất động sản, dẫn đầu lượng phát hành trái phiếu trong tháng 12/2021

Trong tháng 12/2021, ngân hàng và bất động sản là hai nhóm ngành phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất với giá trị lần lượt đạt 46.926 tỷ đồng và 9.538 tỷ đồng, chiếm 71,36% và 14,5% tổng giá trị phát hành của tháng.