Trầm hương Thịnh Phúc

Thịnh Phát, Nhật Trường Phát, Legend Land, M.K.L... cùng loạt sàn BĐS bị Công an Quảng Ninh 'bêu tên'

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, có 30 sàn giao dịch bất động sản (BĐS) và khoảng hơn 80 doanh nghiệp, cá nhân tại TP. Hạ Long đang kinh doanh dịch vụ BĐS không chấp hành việc đăng ký hoạt động và nhiều vi phạm khác nhau.