Cận cảnh 4 khu tập thể cũ phải nhanh chóng di dân tại Hà Nội

Hà Nội - 4 khu tập thể cũ: Giảng Võ, Thành Công, Bộ Tư pháp và Ngọc Khánh nằm trong diện cải tạo, xây dựng lại khi những toà nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.