Khánh Hòa đề nghị TP.HCM xử lý công ty bán đấu giá đất không có trong luật

21/11/2023 05:05

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp kiểm tra, xử lý việc Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên bán đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Sông Lô, TP Nha Trang.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Dự án của Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang tại Sông Lô, TP Nha Trang đang phải xử lý chấm dứt tồn tại "đất ở không hình thành đơn vị ở", nhưng một công ty vẫn tổ chức đem bán đấu giá - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Dự án của Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang tại Sông Lô, TP Nha Trang đang phải xử lý chấm dứt tồn tại "đất ở không hình thành đơn vị ở", nhưng một công ty vẫn tổ chức đem bán đấu giá - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo ông Lương Hùng Minh - phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, có đề nghị này vì doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá đăng ký hoạt động kinh doanh tại TP Thủ Đức (TP.HCM).

Loại đất không có trong luật

 

Về "đất ở không hình thành đơn vị ở", theo kết luận kiểm tra từ tháng 8-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các kết luận của Thanh tra Chính phủ (năm 2020 và 2021), đó là đất hoàn toàn "không có trong quy định của Luật Đất đai".

Việc tỉnh Khánh Hòa trước đây đã tự "sáng tác" và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng "đất ở không hình thành đơn vị ở" cho các chủ đầu tư tại 36 dự án là trái quy định pháp luật.

Do đó, theo các kết luận kiểm tra, thanh tra của các cơ quan trung ương nêu trên, tỉnh phải xử lý chấm dứt tồn tại loại "đất trái pháp luật" đó tại các dự án đã nêu.

Trong đó, riêng tại dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô (ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang), chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang (nay là Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang) đã được tỉnh cho chuyển hơn 44,1ha từ đất sản xuất kinh doanh thành "đất ở không hình thành đơn vị ở".

Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang đã được cấp 1.854 giấy chứng nhận quyền sử dụng "đất ở không hình thành đơn vị ở" với tổng diện tích hơn 38,62ha.

Sau đó, chủ dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô đã đem nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng "đất không có trong Luật Đất đai" thế chấp cho Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) để vay vốn.

Ngày 16-3-2023, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định về việc phải điều chỉnh tất cả diện tích "đất ở không hình thành đơn vị ở" tại dự án khu du lịch và giải trí Nha Trang trở lại mục đích "đất thương mại dịch vụ".

Vẫn thông báo bán đấu giá

Thế nhưng, vào tháng 7 và tháng 8-2023, Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn công bố tổ chức bán đấu giá hàng loạt quyền sử dụng "đất ở không hình thành đơn vị ở" tại dự án trên để thu hồi nợ cho Nam Á Bank.

Sau khi Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 8-9-2023 UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, yêu cầu "tổ chức, cá nhân liên quan dừng các thủ tục liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở cho đến khi mục đích sử dụng đất được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ "đất ở không hình thành đơn vị ở" trong dự án".

Song, vào ngày 11-10-2023, Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn tiếp tục ban hành các thông báo bán đấu giá tài sản lần thứ 3 là quyền sử dụng 75 thửa "đất ở không hình thành đơn vị ở" thuộc dự án đã nêu tại Sông Lô, với tổng giá khởi điểm để bán lên tới hơn 1.165 tỉ đồng.

Chủ dự án hiện tại là Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang đã có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị chỉ đạo xử lý việc bán đấu giá "đất ở không hình thành đơn vị ở" đó của Nam Á Bank và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên.

UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp tỉnh chủ trì, phối hợp "khẩn trương kiểm tra, kịp thời có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật" vụ bán đấu giá đất như đã nêu trên.

Theo Phan Sông Ngân/Báo Tuổi Trẻ 

https://tuoitre.vn/khanh-hoa-de-nghi-tphcm-xu-ly-cong-ty-ban-dau-gia-dat-khong-co-trong-luat-20231117204126999.htm