Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định trong cấp sổ đỏ sẽ bị xử lý

22/02/2023 10:33

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang lấy ý kiến nhân dân quy định việc xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định trong cấp sổ đỏ sẽ bị xử lý
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến đến ngày 15/3 (ảnh minh họa).

Theo điều 229 của Dự thảo Luật, người có hành vi vi phạm trong quản lý đất đai khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm sau đây:

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai.

Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Vi phạm quy định về lấy ý kiến, công bố, công khai thông tin; vi phạm quy định trình tự, thủ tục hành chính; vi phạm quy định về báo cáo trong quản lý đất đai.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai mà phát hiện người có hành vi vi phạm trong quản lý đất đai thì trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra có quyền đề nghị người có thẩm quyền đình chỉ hoặc tạm đình chỉ công tác của người có hành vi vi phạm.

Theo Tiến Hào/Báo Xây dựng 

https://baoxaydung.com.vn/loi-dung-chuc-vu-quyen-han-lam-trai-quy-dinh-trong-cap-so-do-se-bi-xu-ly-349655.html