Đất Xanh muốn huy động 300 triệu USD từ phát hành trái phiếu quốc tế

Tập đoàn Đất Xanh sẽ phát hành trái phiếu quốc tế và kỳ vọng thu về tối đa 300 triệu USD. Số tiền thu được sẽ được góp vốn vào công ty con và chi trả các chi phí khác.