Đắk Lắk bổ sung quy hoạch 1.099ha đất rừng làm các dự án

07/09/2023 07:05

Đắk Lắk chuyển đổi 1.099ha đất rừng, trong tổng số 3.500ha đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.
Đắk Lắk bổ sung quy hoạch 1.099ha đất rừng làm các dự án
Kết luận Thanh tra Chính phủ từ năm 2015 đến nay, diện tích rừng tự nhiên tỉnh Đắk Lắk giảm hơn 44.000ha.
 

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều 1, Quyết định 965/2009 về phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009-2020.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk bổ sung việc quy hoạch cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp để triển khai các trình tự, thủ tục thực hiện các công trình/dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định có tổng diện tích hơn 3.508ha. Trong đó, hơn 2.409ha không còn rừng (sản xuất hơn 2.285ha, phòng hộ hơn 59ha và đặc dụng gần 64ha). Diện tích đất có rừng 1.099ha (đất có rừng tự nhiên hơn 443ha; còn lại là đất có rừng trồng); Số diện tích trên chưa được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng thì quản lý theo quy chế quản lý ba loại rừng (gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất).

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng sửa đổi một số nội dung khác, như tăng độ che phủ rừng từ 47% (giai đoạn 2009-2010) lên 52,67% (giai đoạn 2016-2020). Trong đó, tổng diện tích có rừng cũng tăng tương ứng từ hơn 600.000ha lên hơn 667.000ha (cơ cấu); giao khoán rừng từ 5.000ha lên 8.000ha; trồng rừng từ 6.000ha/năm lên 7.000ha/năm (số liệu tương ứng giai đoạn 2009-2010 và 2016-2020).

Đối với quy hoạch rừng tự nhiên đến năm 2020, cơ cấu diện tích đất nông nghiệp giữ nguyên; đất lâm nghiệp có rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) cơ cấu tăng từ từ hơn 600.000ha lên 667.000ha.

UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và nội dung quy hoạch và bảo vệ phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009-2020, cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 được quyết định hoặc phê duyệt.

Trước đó, trong Kết luận Thanh tra Chính phủ số 1858/KL-TTCP (ngày 18/10/2022). Diện tích rừng tự nhiên tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2015 đến nay giảm hơn 44.000ha. Nghiêm trọng nhất giai đoạn từ 2017 - 2020 giảm 27.460ha. Cụ thể: Tổng diện tích rừng tự nhiên giảm 44.209ha; cháy rừng 53,7ha; lấn chiếm đất rừng và phá rừng là 3.551,4ha; điều chỉnh dữ liệu sai số hiện trạng là 8.172,1ha, đây là các diện tích không có rừng tự nhiên nhưng trong quá trình điều tra, rà soát chưa phù hợp và có sai số, nên được thống kê vào diện tích rừng tự nhiên, được điều chỉnh lại trạng thái theo thực tế, suy giảm diện tích và trữ lượng là 27.841,1ha.

Theo Ngọc Giang/Báo Xây dựng

https://baoxaydung.com.vn/dak-lak-bo-sung-quy-hoach-1099ha-dat-rung-lam-cac-du-an-360356.html